Warunki biznesowe dla klientów B2B

1. Niniejsze warunki handlowe dotyczą zakupu na stronie www.xkko.pl dla grupy klientów B2B. Hurtową działalność internetową prowadzi firma Apron marketing, warunki dodatkowo określają prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego (klienta B2B).

2. Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem hurtowni internetowej www.xkko.pl są wiążące. Składając zamówienie, kupujący potwierdza, że zapoznał się z tymi warunkami biznesowymi, w tym z warunkami reklamacji i że się z nimi zgadza.

3. Zamówienie stanowi projekt umowy zakupu. Umowa kupna wejdzie w życie po otrzymaniu towaru zamówionego przez kupującego.

4. Warunkiem ważności elektronicznego zamówienia jest wypełnienie wszystkich danych i wymaganych w formularzu i zatwierdzeniu przez operatora danych.

5. Miejscem dostawy jest adres wskazany przez kupującego w formularzu rejestracyjnym.

6. Własność towaru przechodzi na kupującego, w momencie zapłaty za towar.

7. Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub wiążącego zamówienia w hurtowni internetowej www.xkko.pl, kupujący daje sprzedawcy zgodę na zbieranie i archiwizowanie danych osobowych o kupującym i jego zakupach.

8. Oświadczamy, że wszystkie towary oferowane przez hurtownię internetową www.xkko.pl pochodzą ze stanu oficjalnego importera i dystrybutora marki KIKKO / XKKO na Europę.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli dane do zamówienia są niekompletne lub są wątpliwości co do faktycznego zamiaru zamawiania towaru przez klienta. Sprzedawca wysyła informację o takiej odmowie na adres e-mail klienta.

10. Sprzedający, jako licencjobiorca marek KIKKO i XKKO, zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli sprzedawca uzyska wrażenie, że prezentacja marek przez kupującego może spowodować uszkodzenie lub w inny sposób niekorzystnie wpłynąć na reprezentowane marki.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli kupujący nie spełni wewnętrznych wymagań sprzedawcy dotyczących budowy sieci biznesowej w Polsce.

12. Minimalny próg dla zamówienia hurtowego / B2B:  W przypadku B2B minimalny próg zamówienia wynosi 500 PLN netto.