Nasze certyfikaty

Wszystkie towary opatrzone znakiem towarowym KIKKO / XKKO posiadają certyfikaty wymagane na mocy rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej nr 84/2001 Dz.U., określające wymagania dotyczące produktów dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Co więcej, nasze wyroby tekstylne KIKKO / XKKO przeszły niezwykłe testy i zostały nagrodzone marką jakości o nazwie Czech Quality / Guaranteed Quality.

 

Wszystkie towary są testowane zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej nr 84/2001 Dz.U., określającym wymagania dotyczące produktów dla dzieci poniżej 3 lat, dla następujących cech:

 

Zawartość wolnego formaldehydu i formaldehydu uwalnianego w wyniku hydrolizy

• pH wodnego ekstraktu

•  Zawartości metali ciężkich

• Zawartości pierwszorzędowych amin aromatycznych

• Odporność barwnika na pot i ślinę

• Odporność kolorów na ścieranie - warunki suche

• Odporność kolorów na ścieranie - wilgoć